Τι σημαίνει ΟΕΜ

Original Equipment Manufacturer (OEM) = Κατασκευαστής Πρωτότυπου Εξοπλισμού (ΚΠΕ)

OEM (Original Equipment Manufacturer) είναι όρος ο οποίος προσδιορίζει κατασκευαστή και όχι κάποιο προϊόν ή ανταλλακτικό, δηλ. το σωστό είναι «ανταλλακτικό από ΟΕΜ» και όχι «ανταλλακτικό ΟΕΜ».

Ο όρος ΟΕΜ προσδιορίζει τον κατασκευαστή που κατασκευάζει ένα κομμάτι-μέρος μιας συσκευής η οποία στα υπόλοιπα μέρη είναι άλλου κατασκευαστή. Π.χ. μια τηλεόραση TELEFUNKEN έχει οθόνη η οποία κατασκευάζεται από την SONY, σε αυτή την περίπτωση η SONY είναι ο ΟΕΜ της οθόνης στην τηλεόραση TELEFUNKEN.

Ποια όμως είναι η έννοια ΟΕΜ όταν δεν αναφέρεται στον κατασκευαστή αλλά στην διακίνηση και πώληση ανταλλακτικών;

Όπως αναφέραμε και πριν ο όρος ΟΕΜ προσδιορίζει κατασκευαστή και όχι κάποιο προϊόν ή ανταλλακτικό, έτσι σε αντίθεση με τα Data sheets των κατασκευαστών όταν δίνεται ο ορισμός ΟΕΜ σε κάποιο ανταλλακτικό σημαίνει αντίγραφο και κατώτερης ποιότητας.

Το ιστορικό της ονοματοδοσίας έχει ως εξής:

Ως γνωστόν από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 άρχισε η επέλαση των ιμιτασιόν συσκευών παραποιώντας το όνομα ενός γνωστού κατασκευαστή, για παράδειγμα SONI αντί του SONY, SANIO αντί του SANYO κλπ, το ίδιο έγινε και για τον προσδιορισμό των ανταλλακτικών αλλάζοντας το «Original Equipment Manufacturer» σε «Original Equipment Manufacture» ή «Original Equipment Manufactured» που και συντακτικά μάλιστα δεν είναι σωστό.

Έτσι λοιπόν τα ΟΕΜ ανταλλακτικά καθιερώθηκαν από τότε στους καταλόγους σαν ανταλλακτικά ιμιτασιόν και κατώτερης ποιότητας. Δυστυχώς αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο (φυσικά και στην Ελλάδα) τα service που έχουν αποκομίσει καθαρά εμπειρική τεχνογνωσία (κυρίως από το YouTube) και δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην επισκευή κυρίως Apple προϊόντων, να διατυμπανίζουν ότι χρησιμοποιούν «Μόνο ΟΕΜ ανταλλακτικά» μη γνωρίζοντας ότι στην ουσία προωθούν κατώτατης ποιότητας υπηρεσίες.

X